Hva som tilbys

ARKITEKTUR 

Kontoret tilbyr arkitekttjenester til hele Norge. Disse inkludere prosjektplannlegging, skissering, rådgivning, samt levering av tegningsgrunnlag for byggemelding eller gjennomføring av forhåndskonferanse hos kommunen.

INTERIOR

Arkitekttjenester gjelder også interiørdesign. Ved ombygging eller rehabilitering, kan det tilbys rådgivning knyttet til plannlegging og arealoptimalisering. Prosjektet kan også visualiseres, for å gi kunden en ide, om hvordan prosjektet kommer til å se ut . 

Prosjekt typer 

Skt. hus - nytt hus - layout_5 - klippet
Skt. hus - nytt hus - layout_1 klipp
Skt. hus - nytt hus - layout_2 klipp
Skt. hus - nytt hus - layout_3 - klipp
Skt. hus - nytt hus - layout_4 - Klipp
3D klipp
Plan 1 klipp
Plan 2 klipp
Fasader klipp
Snitt a klipp
Snitt b klipp

Nytt bygg


Drømmen om den helt perfekte boligen, kan bli en realitet med god plannlegging og styring. Med erfaring fra ulike typer boligprosjekter, kan vi bidra med å skape det du drømmen. 

Tilbygg


Er det behov for litt mer plass hjemme, eller ønsker man å finne ut av hvilken utbyggingsmuligheter man har i eksisterende boligen? Vi kan finne frem til flere mulig forslag og sammen med kunden, komme frem til et forslag som gir den beste løsningen.