Peder Kroghs veg 21a - Trondheim

Tilbygg

Godalsveien 7 - Stavanger

Fasadeendring og utomhus design

Lekeland - Oslo

Møbeldesign

Ny Chalottenlund kirke - Trondheim

Åpen plan- og designkonkurranse

Peder Kroghs veg 21a

Trondheim

Fasade - eksisterende bygg
Plan 1 - eks. situasjon
Fasade nybygg
Plan 1 - Ny situasjon

Godalsveien 7

Stavanger

Situasjonsplan
Sør fasade - eksisterende
Sør fasade - Ny

Lekeland - Møbeldesign

Oslo

Leke apparat - 3d
Detalj
Plan
Oppriss

Ny Charlottenlund kirke - Åpen konkurranse 

Trondheim